Lankabroek.nl

Zoeken

 

Bouworde Vlaanderen heeft zeer regelmatig een vrijwilligersproject in Andigama!

 

 

 

 

 

Met een korte samenvatting en toelichting in het Nederlands

January 2015

1. New School Year started.
Het nieuwe schooljaar is begonnen.

2. No of Girls 24.
Totaal aantal meisjes is 24

February 2015

1.A new girl joined the Home
Er is één meisje bijgekomen.

2. Asunie Thashmila was returned to her parents thru the Probation Office.
Asunie Thashmila is via het Probation kantoor bij haar ouders teruggekeerd.

March 2015

1.Received 5 Beds from the Probation Office.
Van het Probation Office 5 bedden gekregen.

2. Children participated in the Putlam District Inter Home Volleyball Tournament.
De kinderen namen deel aan het Putlam District Inter Home Volleyball Tournooi.

3. 2 Girls were transferred to another Home by the Probation Office.
2 meisjes zijn via het Probation Office naar een ander huis gegaan.

4. Total No of Girls 22.
Totaal aantal meisjes is nu22.

Mohan

Met een korte samenvatting en toelichting in het Nederlands

August 2014

1. 5 Belgian and 2 Dutch Volunteers resided at the Home from Bouworde (Belgian) organisation on Prior arrangements. They were at the home from 2nd August till 17th August.

5 belgische en 2 nederlandse vrijwilligers van Bouworde (België) verbleven in het huis zoals eerder geärrangeerd. Zij verbleven van 2 augustus tot 17 augustus.

2. The Bouworde group took the children and staff on two trips. One to Polonnaruwa, Somawathiya and Dambulla. The other was to Chilaw Town &, Beach and the Munneswaram  Kovil. 

De Bouworde groep heeft kinderen en staf op twee trips meegenomen. Eén naar Polonnurawa, Somawathiya en Dambulla. De ander was naar Chilaw Town & Beach en de Munneswaram  Kovil. 

3. They bought each child a dress and a pair of slippers and prepared meals on their account for the children and staff.

Ze hebben op hun rekening per kind een jurk en een paar slippers gekocht en kant en klaar maaltijden voor kinderen en staf. 

4. Decoratively painted many areas of the Home on their account.

Er is op hun rekening veel decoratief schilderwerk in het huis verricht.

5. All (Staff, Children & Volunteers) were very emotional at their departure as they have made lasting friendships.

Het was een emotioneel afscheid voor allen (staf, kinderen en vrijwilligers) aangezien er blijvende vriendschappen waren gesloten.

6. Lions Club of Modera Mattakkuliya paid their annual visit to the club on 16th and hosted the Volunteers for Lunch. The Lions gifted Bags, Cloths, Towels to the home (Valued Rs. 79,615.00)

De Lions Club of Modera Mattakkuliya hebben hun jaarlijkse bezoek aan de club betaald en hebben de vrijwilligers uitgenodig. De Lions hebben tassen, kleren en handdoeken ter waarde van Rs. 79,615 aan het huis geschonken.

7. Anusha Udashannee (11 Years), Grade 7 was taken into the Home. Total Children 24.

Anusha Udashannee (11 jaar), niveau 7 is erbij gekomen. Totaal aantal kinderen 24.

 

September 2014

1. General  Home Activities on Day to Day Basis.

Algemene huisactiviteiten op dag tot dag basis.

2. Laying the Foundation for the 2 story unit in progress.

Het leggen van de fundering ten behoeve van tweeverdiepings unit is in voortgang.

3. Total Number of Children 24.

Totaal aantal kinderen is 24.

Met een korte samenvatting en toelichting in het Nederlands


1. Dinushika Sevandie (13 May 2003) was admitted to the Home
Dinushika Sevandie (13 Mei 2003) is toegelaten tot het Huis

2. New Toilet Pit constructed as the existing one started to over flow.
Nieuwe beerput aangelegd omdat de bestaande begon over te lopen.

3. Rs 33,000.00 paid to Ex-Matron as her allowance from the money given by Probation Dept.
RS 33.000 betaald aan ex Matron als toelage van het geld van het Probation Department.

4. Total No of Children 22
Totaal aantal kinderen 22.

 
Mohan

Met een korte samenvatting en toelichting in het Nederlands

1. Received a brand new Computer and UPS from the Lions Club of Modera Mattakkuliya
Eensplinternieuwe computer en UPS van de Lions Club of Modera Mattakkuliya gekregen.

2. The hood cloth of the 3 Wheeler was replaced with the relevant stickers.
Het dak van de tuk-tuk is voorzien van nieuwe relevante stickers.

3. Extra cleaning and maintenance of the building done in preparation of the arrival of Dutch & Belgian volunteers.
Extra schhonmaak- en onderhoudswerkzaamheden als voorbereiding op de komst van Nederlandse en Belgische vrijwilligers.

4. 1 Girl (Chathurika Dilruckshi – 13 Years – Grade 8) joined the home thru Probation Dept.
1 meisje (Chathurika Dilruckshi – 13 jaar – Grade 8) opgenomen door middel van het Probation Department.

5. Total No of Girls  -  23
Totaal aantal kinderen 23.

Mohan

Met een korte samenvatting en toelichting in het Nederlands


1. Asanthika Dilrukshi was handed back by her Aunty.
Asanthika Dilrukshi is weer overgedragen aan haar tante.

2. Rs 370,150.00 received from Probation Department.
RS 370.000 onvangen van het Probation Department.

3. Rs 1050 received from sale of Cashew.
RS 1.050 inkomsten uit de verkoop van cashew.

4. Total No of Children 21
Totaal aantal kinderen 21

Subcategorieën