Lankabroek.nl

Zoeken

 

Bouworde Vlaanderen heeft zeer regelmatig een vrijwilligersproject in Andigama!

 

 

 

 

 

Aan al onze trouwe donateurs.

Om een kindertehuis met ongeveer 23 kinderen draaiend te houden is veel geld nodig.
Zo te merken heeft u, als donateur, alle begrip voor de situatie en ziet u het belang van ons Sri-Lankaanse project.
Wij vinden het belangrijk middels deze brief daarvoor eens een dankwoord tot uiting te brengen.

Het zijn financieel geen florissante tijden. Het valt dan ook niet mee aan nieuwe donateurs te komen. Ondanks dat mogen wij ons gelukkig prijzen, met een trouwe schare vaste donateurs om ons heen.
Wij zien dit als een voorrecht en willen u dan ook meer dan bedanken voor uw vrijgevige trouwhartigheid.
Wij hopen natuurlijk (en gaan er stiekem van uit) dat uw bijdrage voor de toekomst gewaarborgd blijft.

Mocht u in uw omgeving nog mensen warm kunnen maken voor het Lankabroek Childrens Home, zouden wij dat zeer op prijs stellen.

Nogmaals hartelijk dank.

Namens het bestuur van Stichting Lankabroek
Willem van Kooten
Fondsenwerving