Lankabroek.nl

Zoeken

 

Bouworde Vlaanderen heeft zeer regelmatig een vrijwilligersproject in Andigama!

 

 

 

 

 

De onderstaande twee financiële overzichten krijgen wij uit Sri Lanka toegestuurd en vallen door ons niet te verifiëren.
De Sri Lankaanse regering controleert evenwel pijnlijk nauwgezet de financiën van elke Foundation.
Daarnaast vormen kwaliteit en betrouwbaarheid van de Lions uit Colombo en van die uit Andigama een tweede garantie voor de indruk dat onze donaties zorgvuldig worden aangewend.
De maandelijke inkomsten en uitgaven van de Trust Lankabroek vindt u in het eerste overzicht.
Hetgeen de Trust vanuit Nederland op haar bankrekening bij de Commercial Bank kreeg gestort, ziet u op het tweede.

 

 

 

 

Het maandelijkse verslag van de inkomsten en uitgaven is voorlopig en boekhoudkundig bezien niet volledig;
het dienen slechts om een globale indruk te geven. Kleine reken-verschillen tussen wat Sri Lanka de ene maand opstuurt en later weer verandert, laten we rusten.
Vanuit Nederland ontvangt het Kinderhuis sinds december 2011 een maandelijks bedrag van euro 500. Het prijsniveau in Sri Lanka is de afgelopen twee/drie jaar enorm gestegen.
De rekening in een supermarkt komt – voor dezelfde artikelen - soms hoger uit dan in Nederland! Deze trend is duidelijk te zien op het maandelijkse verslag van inkomsten en uitgaven.

 

De Lions Club van Colombo - Noord zamelt geld in, maar ook goederen. De giften in natura werden naar geldswaarde berekend en opgenomen onder de post ‘From Sri Lanka’.
Bij de uitgaven staan alleen die welke in geld werden gedaan; de ‘uitgaven’ verricht met goederen (als gift ontvangen) verdwijnen dus. Nogmaals: het overzicht geeft slechts een globale indruk.
Alle bedragen staan in Sri Lankaanse rupees.
De koers van de rupee varieert, men vergelijke de koersen die bij ‘Ontvangsten uit Nederland’ elke maand worden vermeld.
De LKR (Sri Lankaanse rupee) is aan de dollar gekoppeld en als euro en dollar tegenover elkaar van waarde veranderen, verandert de opbrengst van één euro in LKR’s.

Financiën t/m april  2013


De bedragen op het onderstaande financiele overzicht zijn voorlopig en boekhoudkundig bezien niet volledig; zij dienen slechts om een indruk te geven. Kleine reken-verschillen tussen wat Sri Lanka de ene maand opstuurt en later weer verandert, laten we rusten.

 

Alle bedragen staan in Sri Lankaanse rupees. De koers van de rupee varieert sterk. In 2010 kregen wij maximaal 170 en minimaal 135 rupees voor een euro. De rupee is aan de dollar gekoppeld, vandaar. Begin mei 2011 is de koers weer voordelig: ongeveer 160 rupees voor de euro.

 

 

Op verzoek van Stichting Lankabroek is Colombo begonnen de financiële verslaggeving te vereenvoudigen. De donaties die niet direct voor de consumptie zijn bestemd worden weggelaten. Alleen voedsel, kleding en schoollbehoeften blijven dan over.


Financiën t/m december 2011


 

 

Ontvangsten uit Nederland 2011

 

 

 

Financiën t/m december  2012

 

Ontvangsten uit Nederland 2012

N.B.: deze opsomming wordt later aangevuld.

Maandelijks financieel overzicht kinderhuis Andigama (2010)

 

Het onderstaande overzicht krijgen wij uit Sri Lanka toegestuurd en valt door ons niet te verifiëren. De Sri Lankaanse regering controleert evenwel pijnlijk nauwgezet de financiën van elke Foundation. Daarnaast vormen kwaliteit en betrouwbaarheid van de Lions uit Colombo en van die uit Andigama een tweede garantie voor de indruk dat onze donaties zorgvuldig worden aangewend.

 

Opmerking: De bedragen zijn voorlopig en boekhoudkundig bezien niet volledig; zij dienen slechts om een indruk te geven. Kleine reken-verschillen tussen wat Sri Lanka de ene maand opstuurt en later weer verandert, laten we rusten.


Toelichting:

vanuit Nederland ontvangt het Kinderhuis op het moment een maandelijks bedrag van euro 415. De Lions Club van Colombo- Noord zamelt geld, maar ook goederen in. De giften in natura werden naar geldswaarde berekend en opgenomen onder de post ‘Ontvangsten: In Sri Lanka’. Bij de uitgaven staan alleen die welke in geld werden gedaan; de ‘uitgaven’ verricht met goederen (als gift ontvangen) verdwijnen dus. Nogmaals: het overzicht geeft slechts een globale indruk. En reken: 100.000 rps = euro 700 Alle bedragen staan in Sri Lankaanse rupees. De koers van de rupee varieert; dit jaar zijn de schommelingen zelfs ongewoon groot. In december gaf de euro nog rps 170, thans (mei, juni 2010) is dat ongeveer 140 rupees, korte tijd hadden we een dip van zelfs 135. De rupee is aan de dollar gekoppeld, vandaar.

 


Op verzoek van Stichting Lankabroek is Colombo begonnen de financiële verslaggeving aan te passen. Wij hebben gevraagd de drie verschillende activiteiten (Kinderhuis, bouw woning en plantage) duidelijk van elkaar te onderscheiden. Ook hebben wij gevraagd de donaties die niet direct voor de consumptie zijn bestemd onvermeld te laten. Alleen voedsel, kleding, schoollbehoeften zouden we IN DE TOEKOMST willen zien opgenomen. De penningmeester van de Lankabrook Trust heeft zijn volledige medewerking toegezegd, maar heeft daar tijd voor nodig. Hopelijk komt het de komende maanden voor elkaar! Tot zover zijn er dus onzuiverheden in de maandelijkse opgaven, maar de algemene trend blijft zichtbaar.