Lankabroek.nl

Zoeken

 

Bouworde Vlaanderen heeft zeer regelmatig een vrijwilligersproject in Andigama!

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting op de balans d.d. 31 – 12 – 2011 en 31 – 12 – 2012
Als we een snelle blik op de balans werpen zien we nog steeds een groei in de geldstroom.
Na de opening van het Home in Andigama in de loop van 2009, is er ook na 2010 volop activiteit in en om het weeshuis.
Er wonen momenteel gemiddeld 20 meisjes.
Met dank aan de enorme inzet van Willen van Kooten is er een blijvende constante geldstroom vanuit de donateurs.
Een belangrijk deel van de giften wordt door middel van automatische incasso verworven.
Stichting Jessica stuurt ons nog steeds euro 400 toe en dat is een heel waardevolle, constante bijdrage die wij zeer op prijs stellen.
De uitgaven aan het Home in Andigama zijn in de loop van 2009 begonnen (euro 414 per maand) en in 2011 en 2012 voortgezet op dezelfde voet.
Wij hebben éénmaal een extra bedrag gestuurd ten behoeve van de aanschaf van een Tuk-tuk (driewieler).
De relatief hoge bankkosten hebben te maken met een vergoeding voor elke transactie naar het buitenland.
Door de financiële hulp en hulp in natura die de trust in Sri Lanka ontvangt is het binnen Stichting Lankabroek mogelijk om gelden te reserveren.
Het bestuur van de Stichting heeft besloten een gezonde buffer aan te houden om de zorg voor de bewoners van het weeshuis te kunnen waarborgen.

 

Toelichting op de balans d.d. 31 – 12 – 2010
Als we een snelle blik op de balans werpen zien we een aanzienlijke groei in de geldstroom.
Na de opening van het Home in Andigama in de loop van 2009, is er in 2010 volop activiteit in en om het weeshuis.
Er wonen momenteel 17 meisjes.
Met dank aan de enorme inzet van Willen van Kooten is er een constante geldstroom op gang gekomen vanuit de donateurs.
Een belangrijk deel van de giften wordt door middel van automatische incasso verworven.
Stichting Jessica is begonnen ons elke maand euro 400 toe te sturen en dat is een heel waardevolle, constante bijdrage die wij zeer op prijs stellen.
De uitgaven aan het Home in Andigama zijn in de loop van 2009 begonnen (euro 414 per maand) en in 2010 voortgezet op dezelfde voet.
Wij hebben een maal een extra bedrag gestuurd ten behoeve van de bouw van het tuinmans huisje.
De relatief hoge bankkosten hebben te maken met een vergoeding voor elke transactie naar het buitenland.
Door de financiële hulp en hulp in natura die de trust in Sri Lanka ontvangt is het binnen Stichting Lankabroek mogelijk om gelden te reserveren.
Het bestuur van de Stichting heeft besloten een gezonde buffer aan te houden om de zorg voor de bewoners van het weeshuis te kunnen waarborgen.
Over 2010 hebben we € 5.056 toe kunnen voegen aan deze reserve.