Lankabroek.nl

Zoeken

 

Bouworde Vlaanderen heeft zeer regelmatig een vrijwilligersproject in Andigama!

 

 

 

 

 

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Stichting Lankabroek is sinds 1 januari 2009 door de belastingdienst aangemerkt,
als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit heeft voor u als sponsor/donateur, fiscale voordelen.

Zie het artikel hieronder voor meer informatie:

Goede doelen ook fiscaal zeer aantrekkelijk
85 procent van de Nederlanders geeft maandelijks €10 aan het goede doel, blijkt deze week uit een TNS Nipo-enquete. Dat schenken ook fiscaal erg aantrekkelijk kan zijn, is minder bekend.

Geven aan goede doelen kan op veel manieren: van af en toe een bedrag overmaken tot het periodiek ondersteunen van een instelling, of via het nalaten van geld na de dood. Niet alleen voor het goede doel is dat voordelig, ook voor u zelf. De overheid juicht het toe dat burgers hun geld niet alleen voor eigen welzijn gebruiken, vandaar dat de belastingregels rond schenkingen bijzonder aantrekkelijk zijn. Zeker voor wie dat regelmatig doet. Hieronder zet Geld & Recht de belangrijkste regels uiteen.

Incidentele giften
Als u eens in de zoveel tijd een gift doet, zijn donaties slechts aftrekbaar wanneer uw inkomen boven een bepaalde drempel komt. Deze grens bedraagt 1 procent van het verzamelinkomen, met een minimum van € 60 (cijfers over 2008). Onder het verzamelinkomen vallen alle inkomsten en aftrekposten uit box 1,2 en 3, maar dan zonder de persoonsgebonden aftrek. Overigens mag maximaal 10 procent van het inkomen worden afgetrokken. Bent u getrouwd? Dan worden voor het bepalen van de drempel beide inkomens opgeteld.

Voorbeeld: uw inkomen bedraagt € 50.000 en u schenkt € 750 aan Slachtofferhulp. De drempel bedraagt dan € 500 dat is het bedrag dat niet aftrekbaar is. De overige € 250 mag u wél in mindering brengen.

Regelmatige giften fiscaal geheel aftrekbaar
Pas echt aantrekkelijk wordt het wanneer u uw favoriete goede doel periodiek wilt ondersteunen. Dan zijn alle giften aftrekbaar. Aangezien uit het TNS Nipo onderzoekblijkt dat 63 procent van de Nederlanders niet wisselt van doel, is deze optie voor velen interessant. Daarvoor moet u overigens wel vijf jaar lang aan hetzelfde goede doel geld willen geven en dit vastleggen in een notariële akte. Doet u dit dan zijn alle giften aftrekbaar, inclusief kosten van de notariële akte. Er geldt geen minimum of maximum drempel. Mocht u aanhikken tegen de kosten van de akte, toch al snel een paar honderd euro, dan kunt u de instelling vragen of die het bedrag niet voor hun rekening willen nemen. Veel goede doelen doen dat graag.

Een manier om al uw giften aftrekbaar te maken en tóch meerdere doelen te ondersteunen, biedt stichting De Rentmeester, die zelf door de Belastingdienst als goed doel wordt gezien. Wanneer u vijf jaar lang geld overmaakt aan De Rentmeester kunt u elk jaar bepalen naar welke doelen zij geld namens u overmaken. Alle giften zijn aftrekbaar, wel rekent De Rentmeester administratie- en notariskosten. Een andere stichting die hetzelfde doet is De Periodieke Gift.

Schenkingen in natura
Giften kunnen niet alleen in geld, maar ook in natura worden gedaan. Veel mensen doneren graag meubelen, speelgoed, kleding of andere zaken. Uiteraard is dan de vraag wat die goederen waard zijn. Een antwoord is niet altijd eenvoudig: regelmatig ontstaan hier conflicten met de Belastingdienst over. Wanneer u relatief grote goederen wilt weggeven (een busje bijvoorbeeld) is het verstandig een notaris in te schakelen. Bij kleinere giften volstaat het om de begunstigde instelling te vragen de gift schriftelijk te bevestigen, inclusief waarde van de geschonken goederen.

Ook bepaalde strenge voorwaarden kunt u ook vrijwilligerswerk wat u doet, en waarvoor u geen vergoeding krijgt, aftrekken als gift. Zie daarvoor het artikel 'Hoeveel vergoeding mag een vrijwilliger krijgen?'.

Doneren na uw dood
Niet alleen tijdens uw leven ook ná overlijden kunt u fiscaal aantrekkelijk goede doelen ondersteunen. Zulke giften zijn vrij van successierecht: dat betekent dat het goede doel er geen belasting over hoeft te betalen. Ondersteunen kan op een aantal manieren, allereerst door een bepaald doel te benoemen tot erfgenaam of mede-erfgenaam. Zo'n instelling ontvangt dan (een deel van) uw nalatenschap. Een andere optie is het legaat: daarbij laat u een geldbedrag (of aandelen, kunstwerk, huis, stuk grond, etcetera) na. De door u begunstigde instelling wordt benoemd tot legetaris. Tenslotte bieden veel goede doelen de mogelijkheid om een Fonds Op Naam op te richten. Dit kan zowel tijdens uw leven of via uw testament. Wel moet u dan een aanzienlijk bedrag schenken, vaak hanteren doelen een drempel van 25.000 of 50.000 euro.

Het werkt zo: u stort geld in een fonds waarmee u een van te voren vastgestelde activiteit (bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek naar een bepaalde ziekte) ondersteunt. Voordeel is dat u zo geen aparte stichting met alle bijbehorende formaliteiten hoeft op te richten: het Fonds Op Naam is geen aparte rechtspersoon, maar wel een apart zichtbaar onderdeel binnen het te ondersteunen goede doel. Richt u het fonds op tijdens uw leven dan zijn periodieke giften onbeperkt fiscaal aftrekbaar. Overweegt u een van bovengenoemde mogelijkheden, ga dan naar de notaris voor advies of de benodigde formaliteiten.

Vanaf 2008 nieuwe belastingregels
Per 1 januari 2008 veranderen de belastingregels rond (het schenken aan) goede doelen. Vanaf dan kan alleen nog fiscaal voordelig worden gedoneerd aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Zo'n ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. Goede doelen kunnen een beschikkingsformulier invullen en worden vervolgens - indien zij aan bepaalde eisenvoldoen- aangewezen als ANBI.

Een lijst van alle instellingen aan wie u aftrekbare donaties mag doen vindt u bij de Belastingdienst.

URL/Bron:
http://www.geldenrecht.nl/belastingen/2483326/Goede_doelen_ook_fiscaal_zeer_aantrekkelijk.html

 

De printer-versie van dit document kunt u afdrukken door op het printer-icoon links-bovenaan de pagina te klikken.

Dit document kunt u ook  downlaoden in PDF formaat.