Lankabroek.nl

Zoeken

 

Bouworde Vlaanderen heeft zeer regelmatig een vrijwilligersproject in Andigama!

 

 

 

 

 

Stichting Lankabroek is één van de drie initiatiefnemers van en deelnemers in de Trust Lankabroek (Lankabroek Children's Foundation) die in 2007 volgens Sri Lankaans recht werd opgericht.

 

Stichting Lankabroek heeft drie vertegenwoordigers in het negentallige bestuur van de Trust. De Lions in Colombo-Noord en Sariputhraramaya Pirivena in Andigama leveren elk eveneens drie leden.

 

De Trust is wettig eigenaar van een stuk grond in het dorp Andigama (North Province), van een daarop gebouwd kinderhuis (met een capaciteit van maximaal 40 kinderen) en van enkele kleinere opstallen. De Trust beheert het kinderhuis dat haar pupillen ontvangt via het departement Child Probation, vallend onder het Ministerie van Sociale Zaken. Het huis en het personeel is uitsluitend voor lichamelijk en geestelijk normale, dus niet-gehandicapte, kinderen (thans exclusief meisjes) toegerust. De Trust heeft alleen over het aantal, niet over de persoon van de te plaatsen pupil zeggenschap.

 

De ZORG voor de pupillen volgt de richtlijnen van de hierboven genoemde officiële instanties; deze controleren eveneens de algemene gang van zaken in het Huis en de financiën van de Trust.

 

De FINANCIERING van het kinderhuis is een zaak van de Trust. Naast donaties, zo meenden wij in Nederland, zou het kinderhuis moeten draaien op zoveel mogelijk eigen inkomsten en op een zekere mate van zelfvoorziening.

Onze eerste plannen waren een melkveehouderij annex biogasstation op te zetten. Wij hadden plannen voor teelt en verkoop van biologische groente, voor het oprichten van een naaiattelier teneinde de meisjes een toekomst te verzekeren.

Plannen genoeg, maar wie zou de dagelijkse leiding op zich nemen, zeker in geval het technische en organisatorische vaardigheden betrof (die tenslotte elk project maken of breken)?

Onze ideeën over zelfvoorziening (financieel en wat voedsel betreft) zijn gebleven, maar hoe deze uit te voeren en in welke vorm, kost toch meer tijd dan we oorspronkelijk dachten.

Een suggestie van de kant van de Lions in Colombo (enkele daarvan hebben een kokosnoot plantage in de omgeving van Andigama) is te investeren in één of meer van dat soort plantages. Na minimaal vijf jaar dragen de bomen en kunnen de noten worden verkocht.